SATLEL KİLİSESİ VE MEZARLIĞI
Şavşat (Merkez), Söğütlü Mahallesi’nde yer almaktadır. Değişik zamanlarda onarımlar geçirdiği anlaşılan yapı, muhtemelen Ortaçağ Dönemi’nden sonra kilise olarak inşa edilmiştir. Daha sonra, kilise büyütülmüştür. 1923 yılında kilise camiye çevrilmiştir. Günümüzde herhangi bir amaç için kullanılmamaktadır.
Vakıf arazisi üzerinde bulunmakta olup, etrafı Osmanlı döneminden kalma hazire ile çevrilmiştir. Kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen çerçeveden oluşan yapı, dıştan 15.75×11.75 m. ölçülere sahip olup, karmaşık bir plan arz etmektedir. Kuzeyde ve güneyde dikdörtgen planlı iki mekan bulunmaktadır. Tüm yapı, dıştan kuzey güney doğrultusunda çift pahlı çatıyla örtülmüştür. Yapı, plastik ve freskli süsleme açısından sadedir. Ancak doğu cephesinde, haç motiflerinden oluşan plastik süslemelere yer verilmiştir. Cephe duvarları, dolgu duvar tekniğinde örülmüştür. Yer yer düzgün kesme taş malzeme de kullanılmıştır.
Kuzey cephesi dışında, diğer tüm cepheleri sağlam olan yapının özellikle kuzey mekanın ( son cemaat yerinin ) üst örtüsü tümüyle çökmüştür. Çatısı onarıma muhtaçtır. Minberi yerinden alınmıştır.
SATLEL CHURCH AND TOMB
This construction is in Söğütlü quarter, Şavşat. The construction which had been restored different times in the past, was constructed as a church probably in the middle ages. The church was transformed into a church in 1923. Today, it doesn’t have any function for any purpose.
The construction is located on foundation estate and is surrounded by “hazire”, remained from Ottoman Period. It has a complex plan and it has been built in to a rectangle frame lying towards north to south direction. On the north and south side, there are two places which were planned as rectangle. The construction was covered with a roof having twin chamfer lying towards north to south direction. The construction has a plain structure in terms of having plastic and fresco decoration style. Walls were constructed as stowing build technique.
Except the north side, all of the other sides are strong enough to be observed. Especially, north place of the construction (narthex) was diminished. It requires restoration. “Minber” (minbar, pulpit) has been taken away.