OTLUCA KÖYÜ DEPOSU
Şavşat İlçesi, Otluca Köyünde bulunan mahsene ait kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Bu nedenle hangi tarihlerde yapıldığı bilinmemektedir. Moloz taş malzeme kullanılarak yapılan yapı depo ve mahsen olarak kullanılmak üzere yapılmıştır. Girişi yuvarlak kemerlidir. Girişten itibaren başlayan yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir dehliz bulunmaktadır.

OTLUCA VILLAGE STORAGE
There is not any information about the cellar which is in Otluca Village of Şavşat. That’s why, the year it was built is unknown. It is made of rubble stones in order to be used as a storage or a cellar. The entrance is round arched. There is a corridor of one-meter high after the entrance.