KARAGÖL
Karagöl, Şavşat ilçesinin 25 km kuzeyinde yer almaktadır. Genel olarak sahada Palaojen ve Neojen arazileri yer alır. Yöredeki kayaçların büyük çoğunluğu sedimanter kökenlidir. Ender bir topoğrafik karakter gösteren Karagöl ve çevresi yer yer vadilerle yarılmıştır. Bu yarılmalar yörede heyelan ve kütle hareketlerinin aktif olmasına neden olmuştur. Karagöl; rasyonel olarak kayan kütlenin gerisindeki çanakta biriken suların meydana getirdiği bir heyelan gölüdür. Göl çevresi yoğun ormanlarla kaplı olup, ormanı meydana getiren ağaç türleri genelde ladin ve çamlardan ibarettir.

Bu doğal öğelerin ördüğü Karagöl, ender manzara güzelliklerine sahiptir. Ayrıca gölün kuzeydoğusundaki Bagat mevkii ve çevresinde çim kayağı pisti niteliğine sahip alanlar mevcuttur. Ender manzara güzellikleri, kültürel, rekreaksyonel ve turistik potansiyeli olan sahada Bitki Türlerinden ; Ağaç olarak ; Ladin, Sarıçam, Ahlat, Ağaççık olarak; orman gülü, Kızılcık, Fındık, Çalı olarak ; Orman Çileği, Böğürtlen ve Otsu bitkiler olarak da; Eğrelti ve çayır otları bulunmaktadır. Hayvan Türlerinden: Memeli hayvanlardan; Ayı, Kurt, Tavşan, Domuz, Porsuk, Tilki, Sincap, Vaşak, Kuşlardan; Keklik, Doğan, Yabani Güvercin, Karga, Saksağan, Sığırcık, Alakarga, Balıklardan; Alabalık ve Sazan, Sürüngenlerden ise Yılan, Kertenkele ve Kaplumbağa bulunmaktadır.

BLACK LAKE
Karagöl is located in the north of Şavşat and it is 25 km. away from the town. Overall; there is Paleogene and Neogene land. The majority of rocks in the region are sedimentary origin. Karagöl and its surroundings, showing a rare topographical character, are split off by valleys. This cleavages cause landslides and mass movements to be active in the region. Karagöl; rationally, is a landslide lake which was formed by accumulating water behind the sliding mass in the basin. The lake and its surrounding is covered with dense forest and the tree species that consist of the forest are generally spruce and pine.

Karagöl, by which these nature elements cover, has a rare landscape beauty. Furthermore, there are available areas for grass skiing in the north-east of Bagat local and its surrounding. The region, which has a rare landscape beauty, cultural, recreational and tourist potential, in terms of plant spices; as of trees: Spruce, Pine, Wild Pear; as of shrub: Rhododendrons, Cranberry, Hazelnut; as of bush: Strawberry, Blackberry; as of Herbaceous plants: Ferns and meadow grass can be found. As of animal spices; mammals: Bears, Wolves, Rabbits, Pigs, Badgers, Foxes, Squirrels, Lynx; birds: Partridge, Hawk, Wild pigeon, Crow, Magpie, Starling, Jay; as of fish: Trout and Carp; and as of reptiles: Snakes, Lizards and Turtles can be found.