CEVİZLİ (TİBET) MANASTIRI

Yapının günümüze ulaşan herhangi bir kitabesi bulunmamaktadır. Ancak, yazılı kaynaklarda manastıra ait bilgiler mevcuttur. Şöyle ki; yapı 899-914 yılları arasında bölgede egemen olan Bagratlı prenslerinden Aşud Koh (Aşot Koukhi) tarafından yaptırılmıştır.

XI. yy.’dan sonra, yörenin önemli dini merkezleri arasında anılan yapı XII. ve XV. yy.larda tamir geçirdiği bilinmektedir.

Bölgenin İslâmlaşması ile birlikte cami olarak kullanılan yapı, 1885 yılında kubbesine ve haç kollarına yıldırım düşmesi sonucu hasar görmüş ve 1889 yılında terk edilmiştir. Kendi haline kalan yapı, 1953 yılında kubbesi çökünce iyice harabeye dönmüştür.

Günümüzde herhangi bir amaç için kullanılabilecek durumda değildir.

Köyün içinde, düz bir arazi üzerinde kurulan manastır, günümüze kilise ve şapeli ile ulaşmıştır. Ayrıca, güney haç kolunun batı bölümünde, kareye yakın dikdörtgen planlı ek bölümün varlığı bilinmektedir.

CEVİZLİ (TİBET) MONASTERY

There is no extant inscription of the structure. However, there is information about monastery in written sources. Namely; the Aşud Kohler (Aşot Koukh), one of the princes of Bagratlı, the dynastic dominated the region, had the structure built between the years 899-914. XI. It is known that after XIth century the structure, among the most important religious centers in the region, was restored in XIIth and XVth centuries.

With the Islamization of the region, the structure, used as a mosque, was damaged due to the stroke of lightning to its dome and transepts in 1885 and it was abandoned in 1889. Left to its own structure, the dome collapsed in 1953, was thoroughly ruined. The structure, left alone, was thoroughly ruined when its dome collapsed in 1953.
Today it is not in a good enough condition to be used for any purpose.

The monastery, built on a flat land in the village, has been survived with a church and a chapel to the present-day. In addition to this, the existence of a rectangular, almost square, additional bay to the western part of the transepts is known.